Voorwaarden

Algemene Voorwaarden AlyssaMarkt per 01-12-2015

1. Algemeen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AlyssaMarkt. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Halial.com.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

AlyssaMarkt behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 AlyssaMarkt garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst.

1.4.De koper heeft zolang het aangekochte artikel nog niet is verzonden of opgehaald het recht om van de koop af te zien, eventuele betaling wordt terugbetaald, maar met aftrek van de reeds gemaakte kosten voor verzendklaar maken, denk b.v. daarbij aan verpakkingskosten € 1,00 en aanmelding vervoersbedrijf en uitdraai betaalde verzendlabel. Bewijs van kosten vervoersbedrijf zal worden geleverd door AlyssaMarkt.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 De levertijd bedraagt in vrijwel alle gevallen 1-3 werkdagen na ontvangst betaling.

2.3 AlyssaMarkt volgt de keuzes van de koper wat betreft de wijze van verzending van gekochte artikelen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de wijze, tijdsduur en afhandeling van de verzending van de gekochte artikelen. Deze verantwoording ligt bij de koper die de betreffende keuze maakt, hoe te verzenden en hoe te betalen.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn particuliere prijzen en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen van de artikelen op de site zijn in Euro's , de verzendkosten zijn inclusief BTW, dit zijn gemaakte kosten voor de koper.
6. Garantie

6.1 AlyssaMarkt is een webshop met particuliere eigenaar, de verkoop is dan ook particulier, d.w.z. u hebt geen wettelijke garantie zoals bij een aankoop bij een bedrijf, AlyssaMarkt garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en worden voor uitlevering of verzending nauwkeurig getest op werking en uiterlijke gebreken.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt AlyssaMarkt zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden AlyssaMarkt slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8. Overeenkomst

8.1. Een overeenkomst tussen AlyssaMarkt en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door AlyssaMarkt op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 AlyssaMarkt behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van AlyssaMarkt gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1. AlyssaMarkt is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie bij onze verzendmogelijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3. AlyssaMarkt behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is AlyssaMarkt gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.